Deelnemersreglement

Het deelnemersreglement beschrijft de spelregels waaraan deelnemende partijen zich hebben te houden bij het gebruik van Clearinghuis. Het succes van Clearinghuis Regresschades berust voor een groot deel op de naleving van het deelnemersreglement door de deelnemers

In verband met de toetreding van rechtsbijstandverzekeraars en Claimsservices zijn er twee deelnemersreglementen. Eén voor OVS-partijen en één voor niet-OVS partijen.

OVS staat voor Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling en wordt toegepast in de regresvoeringen tussen schadeverzekeraars, voor zover deze zich hebben aangesloten bij de OVS. Er is voor zorggedragen dat beide deelnemersreglementen goed op elkaar zijn afgestemd.

Uitspraken van de Geschillencommissie OVS treft u aan op de website van het Verbond van Verzekeraars

Top