Demo Clearinghuis

Demo Clearinghuis

 

1. Aanmelden  klik hier voor de demo video

De in het voorbeeld ingevulde velden zijn de enige velden ten behoeve van het aanmeldbericht. U dient derhalve niet direct de velden met schadebedragen te vullen. Dit is omdat bedragen niet meer kunnen worden gewijzigd nadat een match met de tegenpartij is bereikt. In het deelnemersreglement Clearinghuis Regresschades is aangegeven dat definitieve schadebedragen pas dienen te worden ingevuld nadat de betaling aan schadeherstelbedrijf of mogelijk particulier heeft plaatsgevonden.

2. Opgaven Aansprakelijkheid klik hier voor de demo video

Na het aanmelden van de schade wordt automatisch vervolgd met het tabblad Details en heeft u de mogelijkheid om de aansprakelijkheid te melden. Hierbij heeft u de keuze uit de standaard OVS-codes en bijbehorende percentages óf niet-OVS. Bij niet-OVS zijn de toegestane percentages wel conform OVS. 

 

3. Raadplegen en opvoeren intern schadenummer  klik hier voor de demo video

Raadplegen en opvoeren intern schadenummer
Het overzichtsscherm helpt u bij het bepalen van prioriteiten d.m.v. symbolen en kleuren:

  • Nieuwe berichten worden, in de kleur rood, weergegeven. Nadat het bericht éénmaal is gelezen door een medewerker van uw organisatie, verandert de kleur in de standaard zwarte weergave. 
  • Berichten waar uw organisatie op moet reageren, worden bovenin het overzichtsscherm weergegeven en gemarkeerd met een "*". Deze code wordt code actiehouder genoemd. 
  • Indien uw organisatie te lang wacht met reageren op een bericht waarbij u actiehouder bent, resulteert dit in een rappelering. Of het een 1e dan wel een 2e rappel betreft, wordt weergegeven door een 1 of een 2 in de kolom R. 
  • Berichten waarop u hebt gereageerd, worden ontdaan van het symbool "*" en worden verplaatst naar onderen op het overzichtsscherm

4. Opgeven aansprakelijkheid  klik hier voor de demo video

5. Raadplegen en opvoeren schadebedragen  klik hier voor de demo video

De schadebedragen dienen te worden opgegeven in de gedefinieerde categorieën, te weten: casco schade, eigen risico, autoverhuur, waardevermindering, bedrijfsregelingen en overige. De limieten voor deze schadebedragen zijn weergegeven in bijlage B van het deelnemersreglement Clearinghuis Regresschades. Schade bedragen dienen pas te worden opgevoerd indien de betalingen richting cliënt of schadebedrijf reeds hebben plaatsgevonden. Verdere procedure afspraken kunt u vinden in paragraaf 5.5 van het deelnemersreglement Clearinghuis Regresschades. 

6.Raadplegen clearing en afhandelen  klik hier voor de demo video

De af te handelen regresvoeringen staan in het scherm 'Clearing'. Voor de regresvoeringen die daar staan is de aansprakelijkheidsverdeling bekend en zijn de schadebedragen bekend. Er behoeven nog slechts acties te worden uitgevoerd buiten het clearinghuis om. De verhalende partij zal nog een vordering moeten open zetten terwijl de tegenpartij nog een betaling moet verrichten. 

7.Raadplegen clearing en afhandelen  klik hier voor de demo video

Indien u een betaling heeft gedaan of een vordering heeft opengezet kunt u de code actiehouder verwijderen door in het detailscherm met de status afgehandeld op de knop 'verwerken' te klikken. 

 

Bekijk hier de complete demo video

Top