Handleiding webbrowser

De webbrowser voor het Clearinghuis is een volwaardige functionaliteit, die ook nu nog door meerdere partijen wordt gebruikt. Vanuit de ervaring van deze partijen is komen vast te staan dat de efficientiewinsten ook bij de webbrowser aanzienlijk zijn.

De webbrowser is zodanig ingericht dat deze de proceslogistiek bij de verschillende deelnemers zo goed mogelijk moet kunnen ondersteunen. Met behulp van de diverse filtermogelijkheden en de toepassing van een zelf op te geven intern schadenummer is deze vereiste flexibiliteit gerealiseerd.

Screenshot Webbrowser 001Daarnaast is bij het ontwerp van de webbrowser voorzien dat tussen het eigen backoffice systeem en de webbrowser steeds een afstemming moet zijn om beide administraties met elkaar gelijk te laten lopen. Door een correcte toepassing van de actiehouderfunctionaliteit is dit door de gebruikers op een eenvoudige wijze te realiseren.

Zie ook de download 'Handleiding webbrowser'

Top