[UPDATE] Vergoeding vervangend vervoer

Naar agenda
26/3/2019 Clearinghuis

Er wordt geconstateerd dat de kosten voor de leenauto steeds vaker via het Clearinghuis worden geclaimd.

Vastgesteld is dat deze kosten niet vallen onder bedrijfsregeling 4 (geen reguliere expertisekosten om de schade onder de cascodekking vast te stellen) en niet onder bedrijfsregeling 18 (kosten vallen niet onder netto schadevergoeding). 

Ook is vastgesteld dat er geen sprake is van subrogatie, immers de kosten worden niet zelf door de benadeelde betaald.

Vanuit de klankbordgroep Clearinghuis Regresschades is vastgesteld dat het verhaal binnen en buiten het clearinghuis dan ook niet meer dient plaats te vinden.

UPDATE: De vergoeding voor een leenauto is bij total loss niet meer verhaalbaar. Het gaat hierbij om de leenauto van het schadeherstelbedrijf. Indien een klant een auto huurt om een ander voertuig aan te kopen blijft dit gewoon tegen 75% verhaalbaar, zowel binnen als buiten het clearinghuis

Meer nieuws

Top