Clearinghuis Event: de kracht van vertrouwen

Naar agenda
27/11/2015 Clearinghuis

Op dinsdag 24 november heeft het CR-event 'de kracht van vertrouwen' plaatsgevonden.

De sessie vond plaats bij a.s.r., die haar fantastische nieuwe vergadercentrum hiertoe ter beschikking stelde.Cr -event1

De focus van het CR-event lag op het optimaliseren van onze eigen CR processen.Vertrouwen was daarbij het kernwoord omdat dit de basis vormt voor het adequaat functioneren van het Clearinghuis.

De inleidende presentaties hadden tot doel een stevige basis te vormen voor het latere interactieve gedeelte. In deze presentaties werd ingegaan op 'hoe doen we het' (de feiten door Tjeerd Wierda, Stichting EPS), wat zegt de theorie over het functioneren van samenwerkingsverbanden (de theorie door Petrosjan Damen, Nijenrode Universiteit) en hoe ervaren we het Clearinghuis in de praktijk (door Rob Kranenbarg, InShared). 

Cr -event2

De interactieve sessies werden vervolgens begeleid door de sprekers en de aanwezige leden van de klankbordgroep (Ed Prins, Hans Kuijpers en Maarten Brugman). De 75 aanwezigen zijn vervolgens op zeer betrokken wijze aan de gang gegaan om te kijken waar de mogelijkheden voor verdere verbeteringen liggen. Hiervoor werden de thema's 'aantallen', 'uitval', 'vertrouwen' en 'doorloopsnelheid' gehanteerd. 

Hierop volgde een terugkoppeling aan de zaal van waaruit zeer geanimeerde discussies over nieuwe ideeën en verbeteringen volgden. Zo werd met algemene instemming besloten om aan te sturen op een efficiëntere behandeling van uitval door vooral de telefoon te pakken. Ook werd met de zaal besproken welk effect het direct tonen van schadebedragen zou hebben op de matchingspercentages van het Clearinghuis. Een grote meerderheid van de aanwezigen had de inschatting dat dit tot meer uitval zou leiden. We gaan dit dan ook niet doorvoeren. Een fraai voorbeeld hoe 'Wisdom of the crowd' ons helpt in de besturing van het Clearinghuis.

Afgesloten werd met een borrel die werd aangeboden door a.s.r.

Download:

Presentatie 24 november CR Event

Cooperation in Operation presentatie

The big why opdracht

Meer nieuws

Top