Clearinghuisberichten

Naar agenda
24/11/2014 Clearinghuis

Graag uw aandacht voor de volgende twee Clearinghuisberichten.

Bovemij
Met grote regelmaat wordt N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij aansprakelijk gesteld in het Clearinghuis in plaats van Bovemij Financiële Diensten B.V.

Slechts Bovemij Financiële Diensten B.V. (voorheen Polis Direct) met CRWAM-code 00005415 is aangesloten op het Clearinghuis. Hierbij het dringende verzoek om hier rekening mee te houden.

Banknummer AllSecur
AllSecur (CRWAM-code 00088008) heeft een nieuw banknummer. Het banknummer NL74INGB0650996437 komt te vervallen.

Hiervoor in de plaats graag het banknummer DE28700202700010011686 (BIC HYVEDEMMXXX) in uw administratie opnemen. 

UPDATE 4 december 2014:
Het gepubliceerde banknummer leverde bij een aantal deelnemers problemen op. Na overleg heeft AllSecur voor een snelle oplossing gezorgd en een ander - Nederlands - banknummer opengesteld voor Clearinghuisdeelnemers die betalingen aan AllSecur willen doen.

Het IBAN-nummer is: NL90INGB0000007809
BIC: INGBNL2A

Wij verzoeken u dit nummer in uw administratie te verwerken 

Meer nieuws

Top