Invoering nieuw clearinghuis materieel: 20 april

Naar agenda
3/4/2020 Clearinghuis

Helaas zien wij ons genoodzaakt het nieuwe clearinghuis materieel opnieuw uit te stellen. De verwachte datum van in gebruik name is nu maandag 20 april.

Oorzaak van deze vertraging is dat bij een aantal web-portal gebruikers het niet mogelijk bleek in te loggen op de nieuwe clearinghuis omgeving. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de netwerkconfiguratie bij deze partijen.

Wij vinden het op dit moment te onzeker om te kunnen stellen dat dit binnen enkele dagen bij deze partijen is opgelost en willen niet dat de bedrijfsvoering bij partijen wordt verstoord.

Naast bovenstaande hebben velen van u ook nog niet hun account geactiveerd, wij willen u vragen dit alsnog te doen.

Mocht dat niet lukken wilt u dan een mail sturen aan service@sector-orange.com, dan gaan zij u helpen.

Mocht u bij het inloggen een zogenaamde 403 melding krijgen dan verzoeken wij u dat ook bij service@sector-orange.com te melden.

Voor die gevallen proberen wij (al dan niet in overleg met uw netwerkbeheerder) eveneens tot een oplossing te komen dan wel naar alternatief te zoeken.

Meer nieuws

Top