Nieuw banknummer voor Nationaal Spaarfonds

Naar agenda
24/2/2014 Clearinghuis

Het banknummer van Nationaal Spaarfonds (CRWAM-code 00005675) is gewijzigd.

Met ingang van heden is het banknummer ten behoeve van Clearinghuis: NL31RABO0155821946.

U kunt - als u op onze website bent ingelogd - een Excellijst downloaden met daarin alle contactgegevens, inclusief banknummers, van Clearinghuisdeelnemers. Deze lijst is altijd actueel en wordt samengesteld op het moment dat u de optie aanklikt.

Beschikt u niet (meer) over uw login-gegevens, of is er een nieuwe contactpersoon? Neem in dat geval contact op met het secretariaat.

Nationaalspaarfonds -square

Meer nieuws

Top