Nieuw Clearinghuis Regresschades

Naar agenda
26/3/2019 Clearinghuis

Het Clearinghuis Regresschades wordt vernieuwd. Directe aanleiding is de succesvolle pilot licht letsel, waarbij het verhaal voor letsel is ondersteund op basis van het bestaande protocol. Dit heeft toekomstperspectief onder de voorwaarde dat de functionaliteit om deze procesgang te ondersteunen wordt geoptimaliseerd.

Daarnaast is er een aanleiding dat het bestaande clearinghuis ruim 15 jaar oud is en daarmee het beheer in het gedrang dreigde te komen. Het vernieuwen van het clearinghuis schept goede mogelijkheden om de functionaliteit - ook voor materieel - te optimaliseren. Hierbij vormen de inspiratiesessies uit 2016 vanuit het CR-event bij ASR uitstekende input, maar worden ook verdere ideeën uitgewerkt in nieuwe functionaliteit in scrum sessies.

Voorzien wordt nu dat er een optionele RDW-koppeling komt, de managementsinformatie wordt geoptimaliseerd, er een nieuwe user-interface komt en er meer mogelijkheden komen om eenvoudig te koppelen.

Als nadrukkelijke randvoorwaarde geldt dat bestaande backoffice-koppelingen kunnen worden gehandhaafd. Door te kiezen voor Solera als bouwer voor het nieuwe systeem is de impact voor bestaande deelnemers bij de latere migratie minimaal.

Kenmerk van het nieuwe systeem is dat het inrichten van nieuwe flows eenvoudig moet kunnen plaatsvinden. Als eerste zal de nieuwe flow licht letsel worden opgeleverd. De planning is dat dat begin juli 2019 moet plaatsvinden.

Meer nieuws

Top