Nieuw rekeningnummer voor Plusdiensten Assuradeuren

Naar agenda
10/2/2015 Clearinghuis

Het rekeningnummer van Plusdiensten Assuradeuren (CRWAM-code 00005078) is gewijzigd.

Het nieuwe rekeningnummer is NL97RABO0192067427 t.n.v. Plusdiensten Assuradeuren, Culemborg. Het oude rekeningnummer (NL18ABNA0593496094) komt te vervallen.

Hierbij het verzoek om dit in uw administratie aan te passen.

Plusdiensten _Assuradeuren

Meer nieuws

Top