Openclaims, WA Connect

Naar agenda
13/9/2018 Clearinghuis

Zoals wellicht bekend is in samenwerking met Openclaims de pilot WA Connect uitgevoerd.

Doel was in kaart te brengen of we met schadesturing voor de eigen WA-klant de klanttevredenheid kunnen verhogen, alsmede de schadelast kunnen verlagen, waarmee we een vorm van directe verzekeringen kunnen financieren.

De uitkomsten van de pilot zijn positief. Per dossier is een besparing van meer dan € 250 haalbaar. Daarnaast ervaren klanten de dienstverlening als positief.

Teneinde het model duurzaam in te zetten, is het de gedachte dat een deel van die besparing wordt aangewend voor een schadesturingsvergoeding voor de partij die zijn eigen klant weet te sturen en daarvoor werkzaamheden verricht. Het een en ander is besproken in het Platform Mobiliteit (hier hebben de acht grootste verzekeraars van Nederland zitting). 

Deze invulling is met positieve interesse ontvangen, maar men heeft de behoefte een aantal elementen verder te onderzoeken/onderbouwen en ook eventuele alternatieve scenario's uitgewerkt te zien. Aan, in eerste instantie, de WA verzekeraars in de klankbordgroep Clearinghuis wordt gevraagd deze taak op zich te nemen en vervolgens eind oktober 2018 met een nieuw advies te komen.

Totdat er eventueel een bredere regeling van kracht wordt, zal Openclaims individueel met partijen in contact treden over de schadesturingsvergoeding.

Meer nieuws

Top