Algemeen

Mobielschademelden is het initiatief van de Stichting EPS waarmee éénzijdige en tweezijdige schades via mobiel internet kunnen worden aangemeld. Een digitaal schadeformulier dus. De essentie van het concept is dat bij tweezijdige schades op één smartphone de melding wordt aangemaakt. De wederpartij ontvangt een sms en ondertekent deze melding door de ontvangen sms-code te verstrekken aan de melder.

play video

De applicatie is in oktober 2011 in gebruik genomen. Momenteel is ongeveer 92% van de maatschappijen en gevolmachtigden aangesloten.

Op grond van de volgende aspecten worden besparingen gerealiseerd:

  • versnelling van de doorlooptijd
  • geen rappelering
  • mogelijkheden van geautomatiseerd overzetten van informatie
  • mogelijkheden tot geautomatiseerd verhaal
  • direct juiste informatie voorhanden, minder nabellen behandelaar voor het achterhalen van de juiste informatie
  • het niet meer hoeven opsturen van een SAF

Daarnaast zijn commerciële voordelen te behalen en zijn er mogelijkheden te komen tot een betere schadesturing.


Msmlogonw -sqIndien u zich ook wilt inschrijven, dan wordt u verzocht het 'formulier intentieverklaring' en het 'invulblad inrichtingsdocument Mobielschademelden.nl' in te vullen en op te sturen naar secretariaat@seps.nl. De aansluitprocedure duurt ongeveer een week.

Om zicht te geven op de mogelijkheden van aansluiting op Mobielschademelden wordt verwezen naar de te downloaden powerpointpresentatie 'Mogelijkheden Mobielschademelden'. 

Mobsch 02aDe meest laagdrempelige oplossing is verder uitgewerkt in de presentatie 'toelichting laagdrempelige oplossing'. Dit is de presentatie van augustus 2011. Daarnaast is er technische documentatie beschikbaar.

In een testomgeving kunt u een proefmelding aanmaken. Deze omgeving is ook te gebruiken voor het testen van uw backoffice koppeling op Mobielschademelden. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief Mobielschademelden kunt u doen via deze link.

Download: iOS app   
Download: Android app

Quick links

Top