Alle verkeersongevallen geregistreerd dankzij STAR

Naar agenda
6/11/2013 Mobielschademelden

Alle verkeersongevallen registreren. Dat is het streven van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA. Vanaf dit najaar werken deze organisaties onder de naam STAR (Smart Traffic Accident Registration) samen aan het realiseren van dit doel.

Hiervoor zal de Mobielschademelden-app worden vernieuwd, waardoor ongevalsbetrokkenen naast het melden van de schade bij de verzekeraar, ook direct het ongeval registreren. De app wordt medio 2014 in gebruik genomen.

Meer weten? Lees alles over STAR en download het pdf-documentStar -square

Meer nieuws

Top