Mobielschademeldenplatform gereed voor gebruik: een workshop

Naar agenda
29/8/2017 Mobielschademelden

Het Mobielschademelden platform is gereed voor gebruik. Dat betekent dat er aan apps en websites van verzekeraars gebouwd kan worden, waarbij de mobielschademelden functionaliteit met een API in de eigen applicatie kan worden geïntegreerd.

Om met name programmeurs bekend te maken met de mogelijkheden van het platform en tevens goed zicht te geven op de inspanningen (impact) die gepleegd moeten worden om de Mobielschademelden API te gebruiken, wordt een workshop voor programmeurs georganiseerd bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.


Tijdens de workshop bouwen de deelnemers een simpele web-app met behulp van Javascript en JSON berichten. Met deze app kan een melding naar het platform worden verstuurd. Tijdens de bouw komen de diverse elementen van de API aan bod, zodat deelnemers aan het eind van de workshop een goed beeld hebben van de mogelijkheden die het MSM Platform biedt.

Deelnemers worden verzocht hun eigen laptop mee te nemen met een simpele teksteditor en een lokale webserver.

NB: de tijdens de workshop gebruikte Javascript is volledig standaard ES6. Er wordt géén gebruik gemaakt van externe libraries en de gebruikte code is zo simpel mogelijk gehouden, zodat de workshop ook goed te volgens is door programmeurs die een andere programmeertaal dan Javascript beheersen.

Aanmelden
Deze workshop zal plaatsvinden op 19 september 2017 van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt zich aanmelden via het secretariaat. In de e-mail graag uw naam en de naam van het bedrijf waarvoor u werkt vermelden.

Doelgroep: programmeurs en informatiearchitecten. 

Msmlogonw -sq

Meer nieuws

Top