Nieuwe release Mobielschademelden

Naar agenda
10/5/2019 Mobielschademelden

Er is een nieuwe versie van Mobielschademelden geïntroduceerd met een beperkt aantal wijzigingen.

Het gaat hier om tekstuele optimalisaties. Daarnaast wordt Mobielschademelden zodanig aangepast dat voor Nederlandse kentekens er altijd kan worden gemeld, ongeacht of de verzekeraar of leasemaatschappij deelnemer is of niet.

De melder wordt in het geval de achterliggende verzekeraar niet is aangesloten verzocht zijn/haar melding zelf naar de verzekeraar te sturen.

Hiermee wordt voorkomen dat partijen halverwege de melding niet verder kunnen omdat de tegenpartij niet is aangesloten. Voor Nederlandse kentekens kan er nu derhalve altijd worden gemeld. 

Msmlogonw -sq

Meer nieuws

Top