Smart Reports Seminar

Naar agenda
27/6/2014 Mobielschademelden

Donderdag 26 juni heeft het seminar Smart Reports van de Stichting EPS plaatsgevonden. De meer dan 60 deelnemers zijn hier meegenomen in een vijftal presentaties over ontwikkelingen op het gebied van schadebehandeling in relatie tot motorrijtuigen.

(update 29 juli: presentatie Erik Donkers nu downloadbaar)

Eerst is door Tjeerd Wierda, algemeen manager van de Stichting EPS, ingezoomd op het Clearinghuis Regresschades en de initiatieven waarmee Mobielschademelden van de grond moet worden getrokken. 

Het hierbij behorende STAR-programma is door programmamanager bij de politie Egbert Jan van Hasselt toegelicht. Ingezoomd is op de nieuwe rapportages die sinds kort bij de Stichting Processen Verbaal (80.000 nieuwe rapportages!) te verkrijgen zijn.

Naast het innovatieve karakter stond het thema 'samenwerken tussen branches, publiek en privaat' en 'verkeersveiligheid' centraal in de voordracht van Erik Donkers, algemeen directeur van VIA.

De stand van zaken en betekenis van e-call voor verzekeraars is toegelicht door Jelle Smits, algemeen manager van het Waarborgfonds Motorverkeer en lid van de Motor Steering Group van Insurance Europe

Afgesloten werd met een verhandeling over telematics en de mogelijkheden die dit biedt op het gebied van schadebehandeling en daarmee een optimale klantbediening. Hans Gerritsen van Fairzekering heeft hierop zijn visie toegelicht.

De presentaties kunnen hier worden gedownload:

Presentatie Tjeerd Wierda (SEPS)

Presentatie Egbert Jan van Hasselt (Politie)

Presentatie Erik Donkers (VIA)

Presentatie Jelle Smits (Waarborgfonds Motorverkeer)

Presentatie Hans Gerritsen (Fairzekering)

 

Smart Reports

 

Meer nieuws

Top