STAR op beurs 'Verkeer, mobiliteit & parkeren'

Naar agenda
30/11/2016 Mobielschademelden

Op 23 en 24 november vond in Houten de beurs ‘Verkeer, mobiliteit & parkeren’ plaats. Ook het STAR programma heeft daar een stand gekregen en op die wijze STAR bij wegbeheerders (gemeenten en provincies) weer onder de aandacht gebracht.

Er zijn zo'n 30 contacten gelegd waarmee we nieuwe initiatieven kunnen ondernemen om Mobielschademelden bij de burger onder de aandacht te brengen.

Veel dank aan Paulien Donkers en Janneke van der Venne die vanuit VIA zorg hebben gedragen voor de bezetting. 

STAR November -1

Meer nieuws

Top