Succesvolle kick-off Mobielschademelden STAR release

Naar agenda
4/4/2016 Mobielschademelden

Op 29 maart is een kick-off gehouden van de STAR release van Mobielschademelden.nl. Gelijktijdig is een onderzoek gepubliceerd naar de gebruiksonvriendelijkheid van het huidige Europese Schadeformulier. Dit heeft geleid tot flink wat publicitaire reuring die een nieuwe fase inluidt van de ontwikkeling van Mobielschademelden.

STAR staat voor Smart Traffic Accident reporting. Kern hiervan is dat de informatie die we vergaren met meldingen uit Mobielschademelden delen met verkeersveiligheidsinstanties. Uiteraard worden deze gegevens geanonimiseerd en worden er ook geen kentekens doorgestuurd. We dragen zo stevig bij aan het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland. Dat voorkomt menselijk leed, is goed voor onze reputatie als verzekeraars en leasemaatschappijen, scheelt schadelast en verzekert ons van steun van publieke instanties als de politie, Rijkswaterstaat, provincies, metropool regio's en gemeenten. Daarnaast leveren partijen als de ANWB, de Fietsersbond, VVN en de SWOV ondersteuning. Hiermee krijgen we de digitale agenda van verzekeraars van de grond.

Ondersteuning die zoal wordt geleverd is het volgende:

-De politie geeft bij de meldkamer aan dat men bij voorkeur via MSM schades dient te melden.

-Indien de politie ter plekke bij een aanrijding is zal mendat eveneens aangeven. De politie is aanwezig bij zo'n 100.000 aanrijdingen per jaar.

-Weginspecteurs van Rijkswaterstaat zullen mensen verwijzen naar MSM.

-Alle overige partijen zullen communicatiekanalen beschikbaar stellen.Denk hierbij aan artikelen in de Kampioen etc.

Voor meer informatie over STAR zie www.star-verkeersongevallen.nl. Daar is ook een toolkit beschikbaar met animaties, foto's en flyers. die op de eigen site kunnen worden gezet. Zie hiervoor: www.star-verkeersongevallen.nl/toolkit

In Mobielschademelden .nl zijn de volgende zaken veranderd:

-Voor vrijwel alle verkeersdeelnemers kunnen verkeersschades worden gemeld. Het gaat om voetgangers, scootmobielen, fietsers en natuurlijk berijders van gekentekende voertuigen.

-Aanrijdingen met letsel kunnen worden gemeld

-Er wordt direct een PDF meegestuurd bij de notificatiemail naar de verzekeraar. Indien er sprake is van letselvindt dit niet plaats. In dat geval dient men in te loggen in Audaflow. Dat kan rechtsstreekt vanuit de notificatie mail.

Meer nieuws

Top