Duidelijke regels voor schadevrije jaren

Naar agenda
13/6/2013 Roy-Data

Er komt een eenduidig systeem voor het vastleggen van het aantal schadevrije jaren en de wijze waarop deze bij het beëindigen van een voertuigverzekering kunnen worden overgedragen.

Logo _Vv V_smallDat is één van de verbeteringen die de verzekeringssector wil doorvoeren in het kader van het programma 'VerzekeraarsVernieuwen'. De nieuwe regeling is woensdag formeel bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars.

Afgesproken is dat verzekerden met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks een opgave krijgen van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Consumenten ontvangen dit overzicht bij de jaarlijkse nota, op het polisblad of bij het bewijs van premiebetaling. Als een consument zijn polis beëindigt, wordt het aantal schadevrije jaren dat kan worden meegenomen door alle autoverzekeraars op dezelfde manier vastgelegd. Per 1 januari 2016 hanteren verzekeraars daarvoor een uniforme tabel.

Het huidige systeem is voor de klant onvoldoende transparant en leidt tot willekeur. Als een verzekerde wil overstappen naar een andere verzekeraar is voortaan duidelijk wat zijn of haar aantal zuivere schadevrije jaren is. Autoverzekeraars houden wel de vrijheid om gedurende de looptijd van een verzekering eigen voorwaarden te hanteren zoals 'bonusbeschermers' of eigen bonus-malusladders. Deze 'extra's' kunnen bij het opzeggen van een polis niet naar een andere verzekeraar worden meegenomen.

Linktip: bedrijfsregeling 11

Top