Helderheid over Bedrijfsregeling 11

Naar agenda
4/3/2013 Roy-Data

Vanuit het project VerzekeraarsVernieuwen is de werking van de bestaande Bedrijfsregeling 11 aangemerkt als een regeling die de nodige reputatierisico's richting de eind-consument meebrengt.

Logo _Vv V_smallEen Verbondswerkgroep met deelnemers vanuit verzekeraars en de Stichting EPS heeft de regeling uitgebreid tegen het licht gehouden en bekeken op welke wijze de reputatierisico's beperkt kunnen worden, er een efficiencyslag kan worden gemaakt en op welke wijze de regeling toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Er zijn diverse scenario's opgesteld, waarbij ook gekeken is naar de mogelijkheden van een geheel nieuwe systematiek. Uiteindelijk is gekozen voor een scenario waarin de huidige systematiek wordt geoptimaliseerd.

Rechts op deze pagina kunt u de volledige circulaire downloaden.

NB: Ontvangt u geen maandelijkse informatie m.b.t. uw aanleverprestaties zoals in de circulaire staat? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat en met daarin de personalia en het mailadres van de contactpersoon/personen binnen uw organisatie. De informatie wordt maandelijks naar deze contactpersonen gezonden. 

Top