Reactie Verbond van Verzekeraars op 'eisen' van Independer

Naar agenda
22/4/2014 Roy-Data

In de uitzending van TROS Radar op 7 april 2014 gaf Verbondsdirecteur Richard Weurding op een aantal onderdelen uitleg aan Antoinette Hertsenberg over de nieuwe regeling rondom schadevrije jaren.

In de uitzending was ook Ruud Martens van Independer aan het woord, die naast positieve punten ook kritische noten over de nieuwe bedrijfsregeling kraakte. 

Naar aanleiding van de uitzending is deze kritiek door Independer kracht bijgezet door te stellen dat het stelsel van schadevrije jaren op de schop moet en daarbij zijn vier 'eisen' aan de verzekeraars gesteld. Zie ook het bericht op de site van Independer

"Independer wil dat verzekeraars deze eisen overnemen. Doen de verzekeraars dit niet, dan zal Independer stappen nemen richting verzekeraars om de regelgeving structureel te verbeteren" aldus Independer.

Aangezien voor een deel aan de 'eisen' van Independer al is voldaan met de nieuwe Bedrijfsregeling 11, maar de eiden voor een deel in strijd zijn met het mededingingsrecht en aldus de concurrentie ongeoorloofd beperken, heeft het Verbond van Verzekeraars een brief aan Independer verzonden.

Logo _Vv V_small

Top