Russische delegatie geïnteresseerd in Nederlandse autoverzekeringsmarkt

Naar agenda
4/11/2013 Roy-Data

Een groep van 13 personen, bestaande uit enkele afgevaardigden van het Russisch Verbond van Motorrijtuigenverzekeraars, onder wie de vice-president, en een afgevaardigde van de Bank of Russia brachten op maandag 28 oktober j.l. een hele dag door op ons kantoor aan de Bordewijklaan in Den Haag.

Rd -500-sq -041113Aanleiding was de kennis en ervaring die in Nederland bestaat ten aanzien van bonus/malus systemen binnen de Nederlandse motorrijtuigenmarkt en met name de systeemtechnische ondersteuning daarvan door het Roy-datasysteem. Zowel door het Verbond van Verzekeraars als door de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS), beheerder van Roy-data, werd de afvaardiging hierover uitgebreid geïnformeerd.

 

 

 

Bonus/Malus
In de ochtend ontvingen, namens het Verbond, Richard Weurding, Ernst Pompen en Maria van Duijvenbode, en namens SEPS, Tjeerd Wierda, en Hubert-Jan van de Laar, de Russische delegatie

Autoins .ruAan de hand van een aantal presentaties werd de rol en functie van zowel het Verbond als SEPS toegelicht. Tevens werd zowel van onze zijde als de Russische zijde de werking van het Bonus/Malussysteem besproken. Dagvoorzitter Jelle Smits, manager van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars (Groene kaart bureau) en het Waarborgfonds Motorverkeer, zorgde ervoor dat de presentaties binnen het geplande tijdsbestek werden gehouden en leidde de vragenrondes.

Roy-data
In de middag werd nader stilgestaan bij het Bonus/Malussysteem vanuit een actuarieel perspectief en de functionaliteit van het Roy-datasysteem. Opvallend was dat er, ondanks een taalbarrière, geanimeerde en nuttige discussies ontstonden over uitgangspunten en oplossingen. 

Waar in de Russische situatie de toezichthouder een verregaande controlerende functie heeft, waarbij er zelfs tarieven en kortingen op basis van B/M centraal worden vastgesteld, kent Nederland een situatie waarbij de verzekeraar zelf de korting bepaalt voor schadevrije jaren op een zelf te bepalen premie. 

Mobiel Schademelden

 

 

 

Mobielschademelden
De dag eindigde met een presentatie over de smartphone applicatie Mobielschademelden. Met deze applicatie kunnen eenzijdige en tweezijdige schades worden gemeld.

Illustratief was dat na de presentatie door een aantal afgevaardigden van de Russische delegatie direct enthousiast de app werd gedownload. Beide partijen vonden het een zeer geslaagde bijeenkomst. Inmiddels is het bericht vanuit Moskou ontvangen dat men intern aan het bespreken is of Mobielschademelden.ru niet een goede oplossing is voor de Russische situatie. Hierbij is verdere Nederlandse support wenselijk.

Achmea -300

 

Achmea
De volgende dag bracht de delegatie een bezoek aan het kantoor van Achmea te Zeist. De presentaties aldaar gingen in op de gebruikte informatiebronnen bij het acceptatieproces. Tevens werd het online polis aanvraag- en acceptatieproces gedemonstreerd.

Het laatste onderwerp betrof een uiteenzetting van de Nederlandse inspanningen om verzekeringsfraude te bestrijden en de wijze waarop Achmea hier mee omgaat. Ook vonden weer zeer geanimeerde discussies plaats, hetgeen resulteerde in een royale overschrijding van de tijd die daarvoor was ingepland.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch waarbij over en weer toezeggingen werden gedaan omtrent verdere ondersteuning daar waar wenselijk. De uitstekende ontvangst bij Achmea heeft sterk bijgedragen aan de positieve beeldvorming van de Nederlandse motorrijtuigenverzekeringsmarkt.  

Top