Stichting Eps Zakelijk

Veelgestelde vragen

Op welke telefoons werkt de app Mobielschademelden?
Mobielschademelden werkt op alle smartphones. Er zijn (native-) apps ontwikkeld voor gebruik met iPhone toestellen en voor Android telefoons. De apps zijn te downloaden in de appstore van Apple en in Google Play. Toestellen met andere besturingssystemen kunnen terecht op de mobiele website www.mobielschademelden.nl

Welke partijen doen mee aan Mobielschademelden?
Alle grote schadeverzekeraars doen mee met Mobielschademelden. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA) aangegeven zich achter dit initiatief te stellen. Ook de grote leasemaatschappijen doen mee.

Hoe zijn jullie te bereiken?
Per telefoon (tijdens kantooruren) op 088-778 11 33, of per e-mail