Stichting Eps Zakelijk

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

 • Wat zijn schadevrije jaren?

  Schadevrije jaren bouw je op als je een auto verzekert en je geen schade op deze polis claimt bij je verzekeraar.

  Dat kan betrekking hebben op een schade aan je eigen auto of een schade aan iemand anders zijn auto. Ieder jaar dat je verzekerd bent zonder een schade te claimen krijg je een extra schadevrij jaar. Ook als een geclaimde schade kan worden verhaald bij een andere partij krijg je een extra schadevrij jaar.

  Als je een schade claimt die niet kan worden verhaald, worden er vijf schadevrije jaren afgetrokken van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Claim je twee schades dan is de terugval tien schadevrije jaren.

  Schadevrije jaren neem je mee als je van verzekeraar wisselt. Omdat schadevrije jaren voor verzekeraars inzicht geven in de kans dat je een schade claimt, geven schadevrije jaren vaak recht op korting op de premie van een autoverzekering. De regels voor het vaststellen van het aantal schadevrije jaren zijn gelijk voor alle verzekeraars en zijn vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

 • Wat is het bonus/malussysteem?

  Met het bonus/malussysteem bepalen verzekeraars de korting op een verzekering. De korting wordt voor een belangrijk deel bepaald door de schadevrije jaren.

  De premie van een verzekering wordt vastgesteld aan de hand van een aantal factoren als woonplaats, voertuigtype of het aantal kilometers dat je rijdt. De korting op de premie kan afhankelijk van de verzekeraar oplopen tot zo'n 80 procent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bonus/malus (B/M)-tabel.

  In een B/M-tabel wordt gesproken over treden. Elke trede geeft een bepaald kortingspercentage. Een verzekeraar bepaalt zelf het kortingspercentage en de premie bij een trede.

  Ook bepaalt een verzekeraar zelf op welke manier een schade de premiekorting beïnvloedt en daarmee hoeveel treden je terugvalt bij een schade. Treden zijn dus niet hetzelfde als schadevrije jaren.

 • Wat zijn de hoofdregels voor schadevrije jaren?

  Er zijn regels voor de schadevrije jaren. Die zijn vastgelegd in de Bedrijfsregeling 11 Roy-data (BR11). Het Verbond van Verzekeraars heeft deze regeling opgesteld.

  Hierin staat bijvoorbeeld wanneer verzekeraars klanten moeten informeren over schadevrije jaren; hoe schadevrije jaren worden opgebouwd; welke schaden een terugval in de schadevrije jaren veroorzaken, wie de schadevrije jaren mag inzien en hoeveel schadevrije jaren de klant verliest bij een schade.

  Hierbij wordt vanaf 1 januari 2016 gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke terugvaltabel.

 • Waarom is er een gemeenschappelijke terugvaltabel voor schadevrije jaren?

  Vanaf 1 januari 2016 maken alle verzekeraars gebruik van dezelfde terugvaltabel voor de vaststelling van schadevrije jaren.

  Zo bouwen klanten bij alle verzekeraars op dezelfde manier schadevrije jaren op en af. Dat maakt het duidelijk en eerlijk. Bovendien blijft het aantal schadevrije jaren op die manier een betrouwbare risico-indicator voor verzekeraars.

 • Wat betekent de terugvaltabel voor jou?

  Met de terugvaltabel kun je zelf eenvoudig vaststellen hoeveel schadevrije jaren je overhoudt na een geclaimde schade die van invloed is op je schadevrije jaren. In het algemeen geldt dat je bij een geclaimde schade vijf jaar terugvalt.

  Als je meer dan vijftien schadevrije jaren hebt opgebouwd en een schade claimt bij je verzekeraar, val je altijd terug tot tien schadevrije jaren. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je 20 schadevrije jaren hebt en een schade moet claimen bij je verzekeraar je terugvalt naar tien schadevrije jaren. Dat lijkt misschien streng, maar in de praktijk zijn de verleende kortingen boven vijftien schadevrije jaren erg laag en maakt dat qua voordeel nauwelijks meer uit.

  Als je minder dan nul schadevrije jaren hebt en je claimt een schade bij je verzekeraar, kun je nooit verder terugzakken dan min vijf schadevrije jaren. Het minimum is min vijf schadevrije jaren.

 • Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

  Schadevrije jaren bouw je op tijdens de periode dat je autoverzekering loopt. De verzekering moet dan wel op jouw eigen naam staan.

  Heb je meerdere motorrijtuigen verzekerd, dan kan in het geval van overlijden, scheiden of wanneer je kind uit huis gaat en de regelmatige bestuurder van het motorrijtuig is, contact opgenomen worden met je verzekeraar om de mogelijkheden te bekijken. Met het opbouwen van schadevrije jaren begin je in deze situaties vanaf 0 (nul).

 • Hoe verlies ik schadevrije jaren?

  Claim je een schade waardoor je schadevrije jaren verliest en kan je verzekeraar het bedrag niet verhalen bij een tegenpartij of het Waarborgfonds Motorverkeer, dan verlies je schadevrije jaren.

  Bij schade door vandalisme verlies je ook schadevrije jaren. Ook als een schade niet jouw schuld is kan je dus toch terugvallen in het aantal schadevrije jaren.

  Kies je ervoor om een schade zelf te betalen dan behoud je je schadevrije jaren.

 • Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik mijn verzekering opzeg?

  Als je je motorrijtuigenverzekering opzegt, plaatsen verzekeraars jouw schadevrije jaren die je per eerstvolgende premievervaldatum zou hebben opgebouwd in het Roy-data systeem.

  Zo kan een volgende verzekeraar jouw schadevrije jaren vinden.

 • Ik heb min drie schadevrije jaren (negatieve schadevrije jaren). Hoe kan dat?

  Stel: je hebt twee schadevrije jaren opgebouwd en je claimt één schade waardoor je schadevrije jaren verliest. Dan val je in dit voorbeeld terug naar min drie schadevrije jaren.

  Je staat dan 'in de min'.

 • Wie houdt mijn schadevrije jaren bij?

  Je verzekeraar houdt de schadevrije jaren van je lopende verzekeringen voor je bij. Het aantal schadevrije jaren van de verzekeringen die je hebt beëindigd houden verzekeraars sinds 2007 ook bij. Dat doen ze in een centrale elektronische database: Roy-data.

  Wissel je van verzekeraar? Dan controleert je nieuwe verzekeraar jouw aantal schadevrije jaren in die database.

 • Hoe kan ik mijn schadevrije jaren aantonen als ik overstap naar een andere verzekeraar?

  Als je je autoverzekering beëindigt, ontvang je een bewijs van jouw aantal schadevrije jaren. Dat is voor je eigen administratie.

  Mogelijk sluit je ergens anders een nieuwe verzekering af. Die nieuwe verzekeraar controleert zelf jouw schadevrije jaren. Daarvoor gebruikt hij de centrale elektronische database Roy-data.

 • Op mijn polis staat een ander aantal schadevrije jaren dan mijn nieuwe verzekeraar aangeeft. Hoe kan dat?

  Schadevrije jaren worden opgegeven per eerstvolgende hoofdpremievervaldatum.

  Is die datum nog niet verstreken en je zegt tussentijds op, dan kan het zijn dat de nieuwe verzekeraar één schadevrij jaar in mindering brengt ten opzichte van de opgave die je hebt ontvangen van je oude verzekeraar. 

 • Kan ik mij verzekeren tegen het verlies van schadevrije jaren?

  Nee, niet tegen het verlies van de zuivere schadevrije jaren zelf, maar het is bij sommige verzekeraars mogelijk om een no-claimbeschermer of een bonusbeschermingsverzekering af te sluiten.

  Met deze verzekering kun je één keer per verzekeringsjaar een schade met verlies aan schadevrije jaren claimen zonder dat je kortingspercentage wijzigt. 

  Je schadevrije jaren nemen dan af, maar je kortingspercentage op de premie blijft gelijk. Als je later overstapt naar een andere verzekeraar neem je dus minder schadevrije jaren mee en krijg je daarmee waarschijnlijk minder korting.

 • Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik een tweede auto koop?

  Als je een tweede auto koopt, kun je het aantal schadevrije jaren van je eerste auto niet meenemen. Wel geven veel autoverzekeraars extra voordelen als je je tweede auto komt verzekeren.

  Vaak krijg je een aantal extra commerciële treden waarmee je dezelfde korting krijgt als bij de eerste auto. Maar je begint voor de tweede auto wel met nul zuivere schadevrije jaren.

  De schadevrije jaren worden alleen opgebouwd door degene die de verzekering heeft afgesloten. Dus niet door bijvoorbeeld zijn of haar partner die ook met de auto rijdt.

  Heb je meerdere motorrijtuigen verzekerd, dan kan in het geval van overlijden, scheiden of wanneer je kind uit huis gaat en de regelmatige bestuurder van het motorrijtuig is, contact opgenomen worden met je verzekeraar.

 • Hoe lang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

  Zodra je je autoverzekering opzegt, zijn je schadevrije jaren beperkt geldig. Verzekeraars gaan hier verschillend mee om.

  De ene verzekeraar accepteert alleen schadevrije jaren die niet ouder zijn dan een jaar, terwijl andere verzekeraars schadevrije jaren accepteren die tot drie jaar oud zijn. Het heeft dan ook zin om hier bij verschillende verzekeraars naar te informeren.

 • Mijn verzekeraar heeft geen schadevrije jaren in Roy-data gevonden. Hoe kan dat?

  Schadevrije jaren worden door je oude verzekeraar in Roy-data geregistreerd als een polis is beëindigd (royement).

  Het kan zijn dat je vorige verzekeraar polissen iets later aanlevert. Een andere mogelijkheid is dat je schadevrije jaren niet zijn afgegeven op jouw naam. Houd er daarbij goed rekening mee dat schadevrije jaren worden afgegeven aan de polishouder/verzekeringnemer.

 • Ik heb een leaseauto die op naam van mijn werkgever staat. Bouw ik dan ook schadevrije jaren op?

  Bij een lease auto bouw je alleen schadevrije jaren op indien je met de lease maatschappij overeen bent gekomen dat je schadevrije jaren in  Roy-data opbouwt. Dat kan niet bij alle leasemaatschappijen.

  Indien dat niet kan, verstrekt een leasemaatschappij een leaseverklaring op het moment dat het contract afloopt. Soms moet je daar bij de leasemaatschappij expliciet om vragen.

  Je krijgt dan geen schadevrije jaren maar bij veel verzekeringsmaatschappijen krijg je op basis daarvan wel korting op je premie, uiteraard afhankelijk van het schadebeeld.

 • Kan ik ook schadevrije jaren met een werkgeversverklaring aantonen?

  Verzekeraars accepteren zelden een werkgeversverklaring.

  Vraag je werkgever daarom naar een verklaring van de verzekeraar van de auto. Belangrijk is wel dat je de enige bestuurder van de auto bent geweest.

 • Ik rijd al een paar jaar een leaseauto, maar heb nu weer een eigen auto. Begin ik nu weer op nul schadevrije jaren?

  Feitelijk begin je na meer dan drie jaar zonder eigen voertuigverzekering weer op nul schadevrije jaren. Op basis van de verklaring van de leasemaatschappij geven verzekeraars meestal wel een commerciële premiekorting. Je krijgt dan 'commerciële' treden op de bonus/malusladder. Dat is iets anders dan schadevrije jaren. 

  Ook stellen sommige verzekeraars eisen aan de verklaring. Allereerst moet de verklaring op jouw naam staan. Daarnaast moeten de leaseperiode en de schades worden vermeld. Op basis hiervan bepaalt de nieuwe verzekeraar het aantal commerciële treden. Daarbij nemen verzekeraars soms maar een maximaal aantal commerciële treden op. Informeer daarnaar bij je nieuwe verzekeraar.

  Let op: op een leaseverklaring staat elke schade vermeld. Er staan ook kleine schades op die je misschien zelf had betaald als het je eigen auto was geweest. Dat komt doordat leaserijders via hun werkgever verplicht zijn iedere schade te melden - groot en klein. Dit kan gevolgen hebben voor de premie. Bij veel schades zal de verzekeraar minder bereid zijn (veel) korting te geven.

 • Wat als ik een tijdje geen auto heb, bijvoorbeeld omdat ik in het buitenland ben? Sta ik dan ook weer ‘op nul’?

  Na het beëindigen van je autoverzekering zijn de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd beperkt geldig. Er gelden termijnen van één tot drie jaar, dit is verschillend per verzekeraar.

  Misschien heb je in de tussentijd in het buitenland een autoverzekering gehad. Dan kan de buitenlandse verzekeraar een verklaring van schadevrije jaren of de geclaimde schades geven.

  Sommige Nederlandse verzekeraars geven op basis daarvan een commerciële korting. Je kunt bij vertrek naar het buitenland ook vragen om opschorten van de verzekering. Dan zet je hem tijdelijk stop en bewaar je de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd. De meeste verzekeraars doen dat.

 • Het aantal schadevrije jaren in Roy-data klopt niet. Kan de Stichting EPS of het Verbond van Verzekeraars dat aanpassen?

  Nee. Indien je van mening bent dat het aantal schadevrije jaren in Roy-data niet klopt moet je contact opnemen met je vorige verzekeraar.

  De Stichting EPS en het Verbond van Verzekeraars kunnen en mogen geen schadevrije jaren aanpassen.

 • Ik wil de gegevens over mijn schadevrije jaren in een andere taal ontvangen omdat ik naar het buitenland ga. Kan dat?

  Nee. De Stichting EPS verstrekt de gegevens uitsluitend in de Nederlandse taal.

  Je kunt je Nederlandse verzekeraar verzoeken een dergelijke verklaring op te stellen.