Stichting Eps Zakelijk

Wat is Mobielschademelden?

Mobielschademelden is het initiatief van de Stichting EPS waarmee éénzijdige en tweezijdige schades via mobiel internet kunnen worden aangemeld. Een digitaal schadeformulier dus. De essentie van het concept is dat bij tweezijdige schades op één smartphone de melding wordt aangemaakt. De wederpartij ontvangt een sms en ondertekent deze melding door de ontvangen sms-code te verstrekken aan de melder.

De applicatie is in oktober 2011 in gebruik genomen. Momenteel is ongeveer 92% van de maatschappijen en gevolmachtigden aangesloten.

Op grond van de volgende aspecten worden besparingen gerealiseerd:

  • versnelling van de doorlooptijd van de schade
  • direct juiste informatie voorhanden, minder nabellen schadebehandelaar voor het achterhalen van de juiste informatie
  • het niet meer hoeven opsturen van een papieren Schade Aangifte Formulier/SAF