Stichting Eps Zakelijk

Wat is Roy-data?

Roy-data is de naam van de royementsverklaringen-database voor de verzekeringsmarkt van motorrijtuigen, waarin de royementsgegevens zijn opgenomen.

Het Roy-data systeem, waarin het aantal schadevrije jaren van verzekerden kan worden geraadpleegd en in gebruik genomen kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo hoeft de verzekerde bij het wisselen van verzekeraar geen papieren royementsverklaring door te sturen naar de nieuwe verzekeraar. Hiermee raken royementsverklaringen ook niet meer zoek.

Het systeem van schadevrije jaren gebruiken autoverzekeraars om het risico in te schatten van iemand die een autoverzekering aanvraagt. Met het stelsel kunnen verzekeraars een passende premie bepalen en consumenten een beloning geven voor veilig rijden. Verzekeraars hebben vragen van consumenten en organisaties over dit systeem aangegrepen om een aantal aanpassingen door te voeren die het stelsel van schadevrije jaren duidelijker moeten maken.

Sinds 1 januari 2014 zijn verzekeraars verplicht minimaal één keer per jaar door te geven hoeveel schadevrije jaren iemand heeft, zodat bij beëindigen of overstappen duidelijk is hoeveel jaren iemand heeft opgebouwd. Per 1 januari 2016 geldt één uniforme terugvaltabel voor alle verzekeraars: wie een schade claimt, valt vijf jaar terug. Gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent meer eenheid en voorkomt willekeur. Met deze aanpassingen zorgt het stelsel van schadevrije jaren voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid. Met deze maatregelen hopen verzekeraars veel vragen weg te nemen.

Introductie
Schadevrije jaren bouw je op als je autorijdt zonder schade te claimen bij je verzekeraar. Voor ieder jaar dat je zonder schade rijdt, geeft je verzekeraar je korting op de premie van je autoverzekering. Dus: hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting. Die korting kan bij sommige verzekeraars zelfs oplopen tot tachtig procent. Voor het vaststellen van de premie houden verzekeraars - naast je schadevrije jaren - bijvoorbeeld ook rekening met je leeftijd, het aantal kilometers dat je per jaar rijdt en het type auto waar je in rijdt.

Bonus/malus
We noemen dit systeem het bonus/malussysteem. Onderdeel daarvan is de bonus/malusladder. Voor elk schadevrij jaar stijg je een trede op de ladder. Je krijgt dan meer korting. Claim je een schade, dan ga je een aantal treden op de ladder naar beneden. Verzekeraars mogen zelf bepalen hoe lang ze hun bonus/malusladder maken. Ook beslissen ze zelf hoeveel korting zij bij elke trede geven. Dat geldt ook voor de maximale korting die je kunt krijgen. Dat is goed voor de concurrentie tussen verzekeraars zodat de consument keuzemogelijkheid heeft.

Schadevrije jaren opbouwen of verliezen
Schadevrije jaren bouw je op tijdens de periode dat je autoverzekering loopt. De verzekering moet dan wel op jouw naam staan. Schadevrije jaren zijn soms wel over te nemen door je partner, bijvoorbeeld als jullie gaan scheiden of als je komt te overlijden. Hiervoor zijn echter geen algemene regels.

Je verliest schadevrije jaren als je een schade claimt bij je verzekeraar, bijvoorbeeld bij een ongeluk of bij vandalisme. Is de schade te verhalen op een ander, of op het Waarborgfonds Motorverkeer, dan geldt geen verlies van schadevrije jaren. Ook kun je ervoor kiezen een schade zelf te betalen in plaats van te claimen bij je verzekeraar. Dan verlies je geen schadevrije jaren.

Regels voor schadevrije jaren
Er is een aantal regels voor de schadevrije jaren. Die zijn vastgelegd in de Bedrijfsregeling 11 Roy-data (BR11). Het Verbond van Verzekeraars heeft deze regeling opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld hoe verzekeraars klanten moeten informeren over schadevrije jaren, hoe schadevrije jaren worden opgebouwd en - vanaf 1 januari 2016 - hoeveel schadevrije jaren de klant verliest bij een schade. In BR11 staat ook welke schaden een terugval in de schadevrije jaren veroorzaken en wie de schadevrije jaren mag inzien.

Nieuwe regels
De meeste regels bestaan al een tijdje, andere zijn per 1 januari 2014 aangepast. Sindsdien moet de verzekeraar de klant minimaal jaarlijks informeren over de opgebouwde zuivere schadevrije jaren. Dat zijn de jaren dat je echt schadevrij hebt gereden: zonder extra kortingen. Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering kun je dan makkelijker verzekeringen vergelijken. Bovendien word je niet meer verrast door het aantal schadevrije jaren.

Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Bij beëindiging van de verzekering worden de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend. Dat betekent dat je bij elk everzekeraar evenveel treden op de ladder daalt. Bij een schade verliest iedereen dan vijf schadevrije jaren op de schadevrije jaren-tabel. Gebruik van dezelfde terugvaltabel betekent meer duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft het aantal schadevrije jaren betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren goed gebruiken voor het bepalen van de korting. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je verzekeraar.

Schadevrije jaren bijhouden
Je verzekeraar houdt je schadevrije jaren bij. Tenminste, van de verzekeringen die je nog bij deze verzekeraar hebt lopen. Het aantal schadevrije jaren van de verzekeringen die je hebt beëindigd houden de verzekeraars sinds 2007 ook bij. Dat doen ze in de centrale elektronische database Roy-data. Wissel je van verzekeraar? Dan controleert je nieuwe verzekeraar jouw aantal schadevrije jaren in die databse. Zelf ontvang je bij het overstappen trouwens ook een bewijs van jouw schadevrije jaren. Dat is voor je eigen administratie.

Zodra je je autoverzekering opzegt, zijn je schadevrije jaren beperkt geldig. Afhankelijk van je verzekeraar is dat één tot (maximaal) drie jaar. Vraag je verzekeraar naar de mogelijkheden.