Stichting Eps Zakelijk

Roy-Data

Roy-data is de naam van de royementsverklaringen-database voor de verzekeringsmarkt van motorrijtuigen, waarin de royementsgegevens zijn opgenomen.

Het Roy-data systeem, waarin het aantal schadevrije jaren van verzekerden kan worden geraadpleegd en in gebruik genomen kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo hoeft de verzekerde bij het wisselen van verzekeraar niet meer een papieren royementsverklaring door te sturen naar de nieuwe verzekeraar. Hiermee raken royementsverklaringen ook niet meer zoek.

Daarnaast vergroot het de efficiency en doorlooptijd bij verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden. Verzekeraars en gevolmachtigden worden op grond van bedrijfsregeling 11 geacht aan te leveren aan Roy-data.

Roy-data ondersteunt het acceptatieproces. In het offerteproces voorafgaand aan een verzekeringsperiode zijn royementsgegevens veelal nog niet voorhanden.

Particulieren kunnen kosteloos gebruik maken van inzagerecht.