Stichting Eps Particulier

Algemeen

Mobielschademelden is het initiatief van de Stichting EPS waarmee éénzijdige en tweezijdige schades via mobiel internet kunnen worden aangemeld. Een digitaal schadeformulier dus.

De essentie van het concept is dat bij tweezijdige schades op één smartphone de melding wordt aangemaakt. De wederpartij ontvangt een sms en ondertekent deze melding door de ontvangen sms-code te verstrekken aan de melder.

De applicatie is in 2011 in gebruik genomen. Momenteel is ongeveer 92% van de maatschappijen en gevolmachtigden aangesloten.

Op grond van de volgende aspecten worden besparingen gerealiseerd:

  • versnelling van de doorlooptijd
  • geen rappelering
  • mogelijkheden van geautomatiseerd overzetten van informatie
  • mogelijkheden tot geautomatiseerd verhaal
  • direct juiste informatie voorhanden, minder nabellen behandelaar voor het achterhalen van de juiste informatie
  • het niet meer hoeven opsturen van een SAF
  • Daarnaast zijn commerciële voordelen te behalen en zijn er mogelijkheden te komen tot een betere schadesturing.

Indien u zich ook wilt inschrijven, dan treft u hier de benodigde formulieren aan. De aansluitprocedure duurt ongeveer een week.

 

Mobielschademelden

Mis niets en blijf als eerste op de hoogte

Kies tenminste 1 dienst!
Vul een geldig e-mail adres in!

Mis geen nieuwsbrief of mailing!