Stichting Eps Particulier

Algemeen

Roy-data is de naam van de royementsverklaringen-database voor de verzekeringsmarkt van motorrijtuigen, waarin de royementsgegevens zijn opgenomen.

Het Roy-data systeem, waarin het aantal schadevrije jaren van verzekerden kan worden geraadpleegd en in gebruik genomen kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo hoeft de verzekerde bij het wisselen van verzekeraar niet meer een papieren royementsverklaring door te sturen naar de nieuwe verzekeraar. Hiermee raken royementsverklaringen ook niet meer zoek.

Daarnaast vergroot het de efficiency en doorlooptijd bij verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden. Verzekeraars en gevolmachtigden worden op grond van bedrijfsregeling 11 geacht aan te leveren aan Roy-data.

Roy-data ondersteunt het acceptatieproces. In het offerteproces voorafgaand aan een verzekeringsperiode zijn royementsgegevens veelal nog niet voorhanden.

Deelnemen aan Roy-data is mogelijk voor verzekeringsmaatschappijen,  gevolmachtigde agenten en leasemaatschappijen.

De bevragingskosten voor Roy-data bedragen 19,5 cent per bevraging. De Stichting EPS brengt hiervan 14 cent in rekening, Solera 5,5 cent.

Particulieren kunnen kostenloos gebruik maken van inzagerecht.

Roy-data On Web is via deze link te bereiken (eHerkenning vereist).