Stichting Eps Particulier

FAQ zakelijk

Wat is de aansluitprocedure Roy-data?
Aanmelden voor Roy-data is eenvoudig: een e-mail naar secretariaat@seps.nl met daarin uw verzoek en bedrijfsgegevens is voldoende. U ontvangt dan zo snel mogelijk een offerte van Solera en informatie over de verdere procedure.

Ik heb een bevraging gedaan, maar krijg geen gegevens terug. Wat moet ik doen?

Er kunnen hier verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Om effectief de juiste conclusies te trekken wordt aangeraden de volgende stappen te doorlopen:

  1. Is de royementsdatum van de oude polis reeds verlopen? Deze datum komt waarschijnlijk overeen met de ingangsdatum van de nieuwe polis. Is deze datum nog niet verlopen, dan zijn de gegevens waarschijnlijk nog niet aangeleverd door de oude verzekeraar. U dient alsnog een bevraging te doen.
  2. Mogelijk is er een andere partij die per abuis uw royementsgegevens in gebruik heeft genomen. Doe een bevraging met 'kopie toestaan' op 'ja'. U stelt daarmee vast of dat het geval is. In dat geval dient u contact op te nemen met de andere verzekeraar door het versturen van een e-mail met een verzoek tot vrijgave. Vervolgens doet u een doorlopende bevraging naar het origineel.
  3. Check of de bevraging is gedaan op basis van de juiste gegevens. Realiseer u dat niet alle verzekeraars de juiste geboortedatum aanleveren en dat mensen verhuist kunnen zijn. De combinatie juiste naam en kenteken (bij de voorgaande verzekeraar) moet altijd leiden tot het correcte resultaat. Check tevens of de periode-aanduiding correct is. Deze periode-aanduiding heeft betrekking op de royementsdatum. Zet deze voor de zekerheid op tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de polis.
  4. Uw te verzekeren cliënt heeft geen eigen set aan royementsgegevens omdat deze 'de regelmatige besuurder' is. Zoek dan met de gegevens van de polishouder.
  5. De aspirant-verzekerde heeft geen verzekeringsverleden in Nederland. Bevragen in Roy-data heeft geen zin.

Ik heb op mijn bevraging royementsgegevens gekregen, maar niet de juiste. Wat moet ik doen?

Een eerste mogelijkheid is dat nog niet de juiste gegevens zijn aangeleverd. U kunt een nieuwe bevraging uitvoeren met een periode 0 (nul). Er wordt daarbij alleen gekeken naar royementsgegevens die vanaf dat moment nieuw worden aangeleverd. De functie 'doorzoeken' geeft standaard deze instelling mee.

Verdere mogelijkheden komen overeen met de suggestie om het probleem bij de vorige vraag op te lossen.

Ik krijg een wijzigingsbericht. Wat moet ik daarmee?

Een wijzigingsbericht geeft aan dat een door u in gebruik genomen royementsgegeven door de oorspronkelijke aanleveraar alsnog is aangepast. Het is aan uw bedrijf of u op basis van deze gewijzigde gegevens de premie voor uw cliënt aanpast of niet. De gewijzigde royementsgegevens blijven bij uw bedrijf in gebruik.

Ik krijg het verzoek van een andere verzekeraar om royementsgegevens terug te geven. Wanneer moet ik daar op ingaan?

U dient royementsgegevens terug te geven indien u de verzekeringnemer (nog) niet verzekerd heeft. Ook indien de betreffende persoon een offerte bij u heeft aangevraagd, maar deze nog niet heeft geaccepteerd mag u deze royementsgegevens niet in gebruik hebben! U dient de royementsgegevens vanuit het overzicht 'royementsgegevens in gebruik' terug te geven.

Hoe kan ik nagaan of de aanlevering van mijn royementen aan Roy-data goed is verwerkt?

Eén keer per dag wordt er vanuit Roy-data een mail gestuurd met de resultaten van de verwerking van aangeleverde royementen. Deze mail wordt gestuurd naar het e-mailadres wat in de Roy-data instellingen is opgegeven. Dit mailadres kan zelf aangepast worden door iemand met de rol gebruiker/beheerder binnen Roy-data.

De betekenis van de statussen is:

OK: Dit zijn royementen die volledig zijn aangeleverd en dus geen correctie behoeven
Waarchuwingen: Dit zijn royementen met een zodanig kleine fout dat ze wel kunnen worden bevraagd
Fouten:  Dit zijn royementen die eerst via "Corrigeren in InvoerOnWeb" moeten worden gecorrigeerd. Daarna is bevraging mogelijk.
Fatale fouten: Royementen met deze status zullen niet zijn verwerkt in de Roy-data database en zijn dus niet te bevragen zolang er geen correctie van de inhoud heeft plaatsgevonden.

Hoe kan ik in Roy-data aangeleverde royementen opzoeken en corrigeren?

Bij Roy-data Overzichten > Batch rapportage is een overzicht te zien van aangeleverde batches. Door de status 'Waarschuwingen' en "OK" uit te vinken, worden in het overzicht alleen de royementen met status 'Fatal' en 'Error' getoond:

Faqrd 02

Door op de regel te klikken, krijgt u details van het aangeleverde royement te zien, met vermelding van de opgetreden fout.

Faqrd 03

Via de knop 'corrigeren' is het royement aan te passen en opnieuw aan te leveren.

Er wordt aan mij gerapporteerd dat veel royementsgegevens te laat zijn aangeleverd. Waar kan ik zien om welke gegevens dit gaat?

Dit kunt u zien in de functie 'rapportage aanleveringen'. Deze functie is alleen te gebruiken door personen in de rol van gebruiker/beheerder. Indien u niet weet wie de gebruiker/beheerder van uw organisatie is, kunt u dit opvragen bij Solera.

De nieuwe gemeenschappelijke terugvaltabel

Vanaf 1 januari 2016 maken alle polissen van alle verzekeraars gebruik van dezelfde terugvaltabel voor de vaststelling van schadevrije jaren. Sommige verzekeraars hanteren deze tabel al eerder. Het aantal schadevrije jaren geeft inzicht in het risico dat een verzekerde een schade zal claimen. Hoe lager dit risico, hoe lager de premie kan zijn. De nieuwe terugvaltabel is opgesteld door het Actuarieel Genootschap en gebaseerd op een studie waarin miljoenen (geanonimiseerde) polisgegevens zijn onderzocht.

Met de nieuwe algemeen geldende tabel bouwen klanten bij alle verzekeraars op dezelfde manier schadevrije jaren op (één per jaar) en worden evenveel schadevrije jaren afgetrokken indien men een schade heeft die wordt geclaimd bij de verzekeraar. Hiermee zorgen we er voor dat het aantal schadevrije jaren betrouwbaar blijft.

Waarom kunnen er meer dan 15 schadevrije jaren worden opgebouwd?

Bij verschillende partijen is naar voren gebracht dat het wenselijk zou zijn dat er maximaal 15 schadevrije jaren kunnen worden opgebouwd. De huidige regeling kan namelijk leiden tot onbegrip bij verzekerden. Indien iemand meer dan 15 schadevrije jaren heeft opgebouwd vindt bij een schade een terugval naar 10 schadevrije jaren plaats, ongeacht of men 15, 20 of 30 schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Het een en ander is nog eens nadrukkelijk besproken met de werkgroep BR11. Gekeken is ook naar het alternatief waarbij verzekerden tot 15 schadevrije jaren kunnen opbouwen. De conclusie is dat de regeling zoals beschreven in Bedrijfsregeling 11 het best aansluit op de gewenste situatie en dat met name het alternatief waarbij er wordt gemaximeerd tot 15 schadevrije jaren vele nadelen kent.

Deze zijn de volgende: 

  • Verzekerden vinden het onredelijk indien niet meer dan 15 schadevrije jaren kunnen worden opgebouwd, immers: 'ik rij toch al 20 jaar schadevrij?'. Aangezien jaarlijks schadevrije jaren met verzekerden worden gecommuniceerd, leidt dit jaarlijks tot ergernis en mogelijk vragen.;
  • In de markt zijn er ook partijen die extra korting verstrekken boven de 15 schadevrije jaren. Daarmee is het ook logisch dit te faciliteren. In dat licht ontstaan er ook knelpunten op het gebied van de mededingingswetgeving indien een maximum van 15 schadevrije jaren wordt aangehouden;
  • Er zijn veel mensen die nu al meer dan 15 schadevrije jaren hebben opgebouwd. Indien zou worden besloten dat die niet meer dan 15 schadevrije jaren tellen zou dit betekenen dat we verzekerden schadevrije jaren zouden moeten afnemen, met alle onvrede van dien.

In de bestaande regeling uit Bedrijfsregeling 11 is er slechts een communicatieve uitdaging indien iemand met zeer veel schadevrije jaren een schuldschade krijgt én van verzekeraar wisselt. Verondersteld wordt dat de situatie die dan ontstaat uitlegbaar is met de juiste communicatieve ondersteuning. De Q&A van de Stichting EPS kan hierbij behulpzaam zijn.