Stichting Eps Particulier

Clearinghuis regresschades

Het Clearinghuis Regresschades is een op webtechnologie gebaseerde marktplaats, waar de onderlinge aansprakelijkstelling tussen verzekeraars op eenvoudige wijze wordt afgehandeld.

Doelstelling van het Clearinghuis is de administratieve lasten voor de motorrijtuigenverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars te reduceren en de doorlooptijd voor de afhandeling van regresvoeringen te verkorten. In vergelijking met het oude proces van regresvoeren, wordt een doorlooptijdversnelling en een gemiddelde efficiencywinst van 50% gerealiseerd.

Het Clearinghuis richt zich op de automotivesector. In 2003 is het Clearinghuis Regresschades in gebruik genomen bij een aantal maatschappijen. Op dit moment is bijna de volledige verzekeringsmarkt inclusief volmachten aangesloten op het Clearinghuis Regresschades.

De efficiencyvoordelen worden bereikt door de volgende zaken:

  • Gebruik maken van een electronisch platform met toegang via digitale paspoorten en xml-berichten
  • Beperking van de informatieuitwisseling door gebruik te maken van standaardberichten
  • Snelheid van afhandeling te bewaken door centrale rappelleringsfunctie. Dit neemt de agenderingsfunctie van de verschillende maatschappijen over
    Consequent gebruik maken van OVS als richtlijn voor de schadelastverdeling, voorzover het gaat om regresvoeringen tussen motorrijtuigenverzekeraars en gevolmachtigden.
  • Zo mogelijk nog belangrijker is het uitgangspunt dat partijen zoveel mogelijk trachten in één keer tot overeenstemming te komen inzake verhaalstransacties leidt tot de grootste efficiencywinst. Het gedrag van de individuele deelnemer bepaalt dan ook in hoge mate het succes van het Clearinghuis.
  • Om zorg te dragen voor een gestandaardiseerde procesgang in het Clearinghuis zijn de verschillende van toepassing zijnde businessrules vastgelegd in het Deelnemersreglement. Dit reglement wordt regelmatig geëvalueerd door de partijen die zijn aangesloten op het Clearinghuis. In dit reglement is onder andere beschreven hoe de bewaking van de integriteit van gegevens wordt gewaarborgd.
  • Verder is zorggedragen voor een laagdrempelinge toetreding en geldt als uitgangspunt dat de businessrules en het systeem zo eenvoudig mogelijk blijven.Zo mogelijk nog belangrijker is het uitgangspunt dat partijen zoveel mogelijk trachten in één keer tot overeenstemming te komen inzake verhaalstransacties leidt tot de grootste efficiencywinst. Het gedrag van de individuele deelnemer bepaalt dan ook in hoge mate het succes van het Clearinghuis.

Om zorg te dragen voor een gestandaardiseerde procesgang in het Clearinghuis zijn de verschillende van toepassing zijnde businessrules vastgelegd in het Deelnemersreglement. Dit reglement wordt regelmatig geëvalueerd door de partijen die zijn aangesloten op het Clearinghuis. In dit reglement is onder andere beschreven hoe de bewaking van de integriteit van gegevens wordt gewaarborgd.

Verder is zorggedragen voor een laagdrempelinge toetreding en geldt als uitgangspunt dat de businessrules en het systeem zo eenvoudig mogelijk blijven.

Waarom dit product?

50% gemiddelde efficiencywinst
Kortere doolooptijd voor de afhandeling van regresvoeringen
Snellere overeenkomst
Kies tenminste 1 dienst!
Vul een geldig e-mail adres in!