Stichting Eps Particulier

Algemeen

De Smartengeldcalculator is eind september 2022 tijdens het PPS-congres gelanceerd. De afgelopen twee jaar is door een werkgroep van WA- en Rechtsbijstandverzekeraars hard gewerkt aan een rekenmodel om het smartengeld bij licht letsel te berekenen.

Dat heeft geleid tot een calculator die in zeer grote mate (85%) dezelfde overeenkomst geeft als waar partijen in de praktijk via onderhandelingen op uit komen. Door gebruik te maken van negen verschillende criteria kan maatwerk worden geleverd en tegemoet worden gekomen aan de persoonlijke situatie van het slachtoffer.

Deze calculator is nu klaar en kan door uw medewerkers gebruikt worden. Dat kan op verschillende manieren; via de website van Clearinghuis of via een API geïntegreerd in uw systemen.

Om uw medewerkers te helpen bij het gebruik van de calculator is een handleiding verschenen (zie onder) en zijn vragen en antwoorden geplaatst. Deze informatie treft u aan op de volgende sites: Platform Personenschade en de Stichting EPS.

Mochten er nog vragen leven in uw organisatie dan kunt u een mail sturen naar personenschade@verzekeraars.nl

Handleiding Smartengeldcalculator