Stichting Eps Particulier

Directe Schadeafhandeling

In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade straks sneller en eenvoudiger worden afgehandeld.

Waarom overgaan op Directe Schadeafhandeling?

Bij bijna alle schade meldt de klant zich bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de all risk dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking is dat niet zo, en dat leidt vaak tot teleurstelling bij de klant. En tot argwaan: wie is die andere verzekeraar dan? Overstappen op de Directe Schade-afhandeling heeft dan ook veel voordelen:

  • Schade wordt eenvoudiger en efficiënter afgehandeld voor de consument.
  • De consument klopt gewoon aan bij de eigen verzekeraar, en meldt zijn schade bijvoorbeeld via een app. 
  • Het indienen van een claim kost de consument én de verzekeraar straks minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is. 
  • De consument hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij.
  • Verzekeraars komen dichter bij hun eigen klant te staan. Door nauwer contact met de eigen klant kunnen zij werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces. 
  • Daarnaast kunnen verzekeraars de klant laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen all risk verzekerden. Zo kunnen klanten hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit 
  • Consumenten hebben een relatie met de eigen verzekeraar, als ze niet tevreden zijn met de dienstverlening kunnen ze daaraan gevolg geven door het opzeggen van de verzekering.

Meer informatie over Directe Schadeafhandeling en de uitgebreide Toolkit kunt u vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.