Stichting Eps Particulier

BGK per 01-01-2023

20-01-2023

De verhoging van de BGK per 1 januari 2023 is in clearinghuis doorgevoerd.