Stichting Eps Particulier

Diverse Clearinghuisberichten 22-12-2021

22-12-2021

Hierbij treft u weer een aantal Clearinghuisberichten aan.

Nieuwe deelnemers
Nederlandse Assuradeuren B.V. (CRWAM-code 0000 8066), Corstanje Assuradeuren B.V. (CRWAM-code 0000 8011) en Stichting Univé Rechtshulp (CRWAM-code 1000 0025)  zijn deelnemer geworden aan het clearinghuis. De bij ons bekende contactpersonen Clearinghuis hebben bericht ontvangen m.b.t. de contactgegevens.

eHerkenning
Vanaf donderdag 16 december is het mogelijk om met eHerkenning in te loggen in het Clearinghuis.

Fusie
Per 1 januari 2022 fuseren Summa Assuradeuren en Acura Assuradeuren. De naam wordt Acura Assuradeuren, de CRWAM-code 0000 5553.

Naamswijziging
Guijt (voorheen Plusdiensten) is Quintes Verzekeren en Risicobeheer geworden met CRWAM-code 0000 5078 (CRWAM-code 0000 5253 vervalt). Het banknummer is NL34RABO0354816519

Wijziging IBAN
Het IBAN ten behoeve van Clearinghuisbetalingen van Heinenoord Assuradeuren is gewijzigd. Dit is geworden NL91ABNA0837830893. Het telefoonnummer is 085-8600193

Telefoonnummer Centraal Volmachtbedrijf
Het telefoonnummer van het Centraal Volmachtbedrijf/CVB is enige tijd geleden gewijzigd, maar deelnemers gebruiken nog vaak het oude nummer. Het juiste telefoonnummer is 085-0187440

Audit
In januari 2022 wordt er een nieuwe audit Clearinghuis opgestart.

Mobielschademelden
Het aantal meldingen dat wordt gedaan via Mobielschademelden neemt de afgelopen tijd stevig toe. Het gaat dan met name om tweezijdige meldingen.

Een deel van de toename komt omdat de politie nu actief doorverwijst indien iemand voor een aanrijding de politie belt en de politie acht het niet noodzakelijk zelf bij de aanrijding te komen.

De politie doet dit omdat via Mobielschademelden ook gegevens worden gegenereerd die gedeeld worden met wegbeheerders ten behoeve van de verkeersveiligheid. Uiteraard worden deze gegevens geanonimiseerd.  

Nieuwe release

In overleg met een aantal verzekeraars is een aantal vragen aangepast om tot een efficiëntere afhandeling bij verzekeraars en leasemaatschappijen te komen. Uitgangspunt is dat verzekeraars niet meer hoeven na te bellen.

Zo is de vraag:

'Heeft u uw rijbewijs bij u?' veranderd in 'Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs voor het voertuig dat u bestuurt?' Het antwoord blijft Ja / Nee

Bij Ja wordt gevraagd om het rijbewijsnummer (niet verplicht)

De vraag naar gebruik van alcohol is aangepast naar: 'Heeft u alcohol, drugs en / of medicijnen die uw rijvaardigheid beïnvloeden gebruikt?'.

In plaats van 'Melder' wordt er nu op de PDF en de schermen gesproken van 'Bestuurder'

Vervanging app

De app wordt vervangen omdat gebruik gemaakt gaat worden van een nieuw technisch framework. Bij deze vervanging wordt ook een aantal optimalisaties doorgevoerd zoals:

  • bij een tweezijdige aanrijding waarbij met 2 toestellen wordt gemeld kan worden gekoppeld met een QR code. De tegenpartij hoeft bij het scannen van de code niet eens zijn app te openen. Dit openen kan door via de camera de QR code te scannen. Dit maakt het meldproces eenvoudiger en voorkomt verwarring bij de ondertekening met de SMS code. De oude koppelmethodiek blijft als back-up eveneens voorhanden.
  • Intelligentie in het systeem wordt centraal neergezet in de back-end. Voor partijen die een API willen gebruiken om MSM in een eigen applicatie onder te brengen betekent dit dat dit veel eenvoudiger en goedkoper kan worden gerealiseerd. 

Mis niets en blijf als eerste op de hoogte

Kies tenminste 1 dienst!
Vul een geldig e-mail adres in!

Mis geen nieuwsbrief of mailing!