Stichting Eps Particulier

Diverse Clearinghuisberichten 27-07-2022

27-07-2022

Inlogtijd eHerkenning
Zoals de web-gebruikers vast al hebben gemerkt hebben wij op veler verzoek de tijd dat automatisch wordt uitgelogd bij het gebruik van eHerkenning iets verruimd. Dit is nu 1 uur geworden. Langer is uit veiligheidsoogpunt niet wenselijk.

IBAN gewijzigd
Van W en W Assuradeuren is het IBAN gewijzigd. Dit is nu NL85ABNA0573111405.

Quintes Underwriting
In december 2021 berichtten we u over deelname van Quintes Verzekeren en Risicobeheer. Dit moet zijn: Quintes Underwriting. Voor de volledigheid: het IBAN is NL97RABO0192067427.

TVM en TVM Rechtshulp
TVM en TVM Rechtshulp hebben in 2021 een pilot uitgevoerd met een beperkt aantal partijen en zou rond deze tijd definitief deelnemer worden aan het clearinghuis. Men heeft echter besloten om invoering van Clearinghuis voor onbepaalde tijd uit te stellen.

De Vereende en DSA
Deelnemer de Vereende gebruikt clearinghuis vooralsnog alleen voor zaken in het kader van Directe Schadeafhandeling (DSA). We zijn in overleg met De Vereende om zo snel mogelijk casco-zaken in Clearinghuis te kunnen afhandelen.

Nieuwe deelnemers
Cumela Assuradeuren B.V. (CRWAM-code 0000 5739), Blauw Oranje Assuradeuren B.V. (CRWAM-code 0000 8071) en Quakel Assuradeuren B.V. (CRWAM-code 0000 8054) zijn nieuwe deelnemers aan het Clearinghuis. De bij ons bekende contactpersonen hebben hierover een bericht ontvangen.