Stichting Eps Particulier

Mobielschademelden efficiënter in te richten

16-01-2024

Nu het winterseizoen in volle hevigheid is losgebarsten is het van het grootste belang schademeldingen efficiënt te kunnen afhandelen. Mobielschademelden biedt al het voordeel van compleetheid, leesbaarheid en een snelle aanlevering. Sinds kort is daar de situatieschets aan toegevoegd. Dit alles vereenvoudigt de afhandeling.

Ook is de melding bij akkoord altijd door een melder en wederpartij met een sms-code ondertekend zodat ook de juridische positie is zeker gesteld. Dit is onderbouwd door onze advocaat.

Nieuw is dat het nu per partij mogelijk is in te stellen hoe snel de eerste melding (de gezamenlijke melding) wordt aangeleverd. Door de aanlevering van de eerste melding te vertragen wordt de kans groter dat in één keer de eerste en de tweede melding (de individuele aanvulling van de melder) gezamenlijk worden aangeleverd.

Dit leidt tot een efficiënter schade afhandelingsproces. Een meting in de praktijk wees uit dat bij een vertraging van een half uur zo’n 60% van de meldingen compleet (eerste én tweede melding) werden aangeleverd.

U kunt uw verzoek tot vertraagde aanlevering melden bij het emailadres msmpdev@flusso.nl.


Daarbij graag aangeven voor welk bedrijf en hoe lang u de vertraging wenst te hebben ingesteld.

 

Tjeerd Wierda
Directeur stichting EPS.