Stichting Eps Particulier

Roy-data: Aandachtspunt bij opvoeren royementsgegevens voor de ex-partner

07-02-2022

Indien voor de ex-partner royementsgegevens worden opgevoerd moet er op worden gelet dat dit niet plaatsvindt met het exacte polisnummer en kenteken van de voorgaande verzekering. Dat leidt er anders namelijk toe dat bij het royement van de andere partner het royementsgegeven wordt overschreven. Hiertoe wordt er namelijk een match gemaakt op polisnummer en kenteken.


U dient dan ook een afwijkend polisnummer op te geven bijvoorbeeld door toevoeging van een extra teken. Dit kan een cijfer of een letter zijn.