Stichting Eps Particulier

Algemeen

Het Clearinghuis Regresschades is een op webtechnologie gebaseerde marktplaats, waar de onderlinge aansprakelijkstelling tussen verzekeraars op eenvoudige wijze wordt afgehandeld.

Doelstelling van het Clearinghuis is de administratieve lasten voor de motorrijtuigenverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars te reduceren en de doorlooptijd voor de afhandeling van regresvoeringen te verkorten. In vergelijking met het oude proces van regresvoeren, wordt een doorlooptijdversnelling en een gemiddelde efficiencywinst van 50% gerealiseerd.

Het Clearinghuis richt zich op de automotivesector. In 2003 is het Clearinghuis Regresschades in gebruik genomen bij een aantal maatschappijen. Op dit moment is bijna de volledige verzekeringsmarkt inclusief volmachten aangesloten op het Clearinghuis Regresschades. In 2020 is een geheel nieuw Clearinghuis in gebruik genomen.

In 2019 is het Clearinghuis Licht Letsel in gebruik genomen.

Bekijk deze trailer

dit is een tekst

 

nog meer tekst