Stichting Eps Particulier

Diverse Clearinghuisberichten 08-03-2023

08-03-2023

Audit
De audit wordt met grote voortvarendheid afgewikkeld. Wel is er nog een aantal partijen die dossiers moeten aanleveren. Het verzoek aan hen is dit zo spoedig mogelijk op te pakken. Door sommige partijen zijn ook niet alle stukken aangeleverd, ook aan hen het verzoek dit alsnog te doen.

Nieuwe deelnemer
Sovib B.V. (CRWAM-code 0000 5185) is een nieuwe deelnemer aan het Clearinghuis. De bij ons bekende contactpersonen hebben hierover een bericht ontvangen.

Deelname A.B.W. Volmacht
In een vorig bericht meldden wij dat A.B.W. Volmacht (CRWAM-code 0000 8032) tijdelijk op inactief gezet was vanwege technische problemen.

Deze problemen zijn inmiddels opgelost en A.B.W. is weer actief deelnemer aan het Clearinghuis.

Nieuw IBAN voor De Zeeuwse
De Zeeuwse (0987 0000) heeft een nieuw IBAN: NL75INGB0008234649, hierbij het verzoek om dit in uw administratie aan te passen.

IBAN Bovemij
Bovemij Schadeverzekeringsmij (CRWAM-code 0145 0000) stond in de deelnemerslijst met twee verschillende IBAN rekeningen t.b.v. de betalingen Clearinghuis. Bij een aantal partijen leverde dat verwarring op. Daarom is besloten voor Bovemij nog maar één IBAN te gebruiken: NL29RABO0380208881.

Overname Intrasurance
Intrasurance (CRWAM-code 0000 5738) is enige tijd geleden overgenomen door Heinenoord Assuradeuren (CRWAM-code 0000 5280). Er worden geen zaken meer door Intrasurance via het clearinghuis gedaan.  Eventueel nog lopende zaken worden nog verwerkt door Intrasurance.